top of page

Erfgenamenonderzoek & de consignatiekas

Een notaris zal voor het vaststellen wie de erfgenamen zijn het centraal testamenten register raadplegen en de basis registratie personen. Aan de hand van die gegevens kan de notaris een verklaring van erfrecht maken. Van niet iedere overledene is het niet (direct) duidelijk wie de erfgenamen zijn. Vaak gaat een erfenis naar de kinderen of kleinkinderen, ouders, (half)broer(s) en (half)zuster(s). Maar soms waren zij ook reeds overleden. Denkt u bijvoorbeeld aan de Tweede Wereldoorlog waarbij grote familie's zijn overleden en er tot ver in de archieven onderzoek moet worden gedaan naar de afstammelingen. Een dergelijk onderzoek kan heel lastig worden wanneer de erfgenamen naar het buitenland zijn verhuisd.

In Nederland worden de gelden voor de onbekende erfgenamen beheert in de consignatiekas van de Rijksoverheid. Er zijn enkele specialisten in Nederland die onderzoek naar erfgenamen bij dergelijke moeilijk vindbare erfgenamen. Een van de specialisten is de heer K. Zondervan, hij is ook lid van de N.V.R.A. (Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs). U kunt meer lezen over de consignatiekas door te klikken op het logo van de Rijksoverheid. Als u klikt op het logo van de NVRA dan kunt meer lezen over het erfgenamenonderzoek.

 

 Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door ExpertErfrecht.nl en SpecialistErfrecht.nl​.

bottom of page