top of page
consumentenbondlogo.jpg

Probleem met uw rechtsbijstandverzekeraar?

In Nederland zijn er zes rechtsbijstandverzekeraars: Achmea, Arag, DAS, Klaverblad, Univé  en SRK. De rechtsbijstandverzekeraars vervullen een belangrijke rol in ons rechtssysteem. Voor een particulier of kleine zelfstandige blijft de toegang tot het recht betaalbaar. Maar waar er gewerkt wordt kunnen er natuurlijk fouten worden gemaakt. Als rechtsbijstandverzekerde is het dan goed om te weten wat uw rechten zijn.

 

Wellicht hebben de fouten iets te maken met de productiedruk 'targets' van de verzekeraar voor hun werknemers. In het rapport van het AFM 'Bewust belonen en waarderen' worden verzekeraars aangeraden om: (lees ook het NRC)

  • Leidinggevenden sturen op klantbelang en beoordelen medewerkers op respectvolle wijze. 

  • De top van de onderneming stuurt op klantbelang en vertoont voorbeeldgedrag. 

  • De commerciële- en targetdruk wordt beperkt. 

JuristBrabant.nl kan zich dus voorstellen dat u niet tevreden kunt zijn over de uitkomst van een zaak. Juist in zo'n situatie is het belangrijk om goed met elkaar te blijven omgaan. Het bedreigen of beledigen van medewerkers van een verzekeraar lost niets op, het kan er voor zorgen dat de verzekering wordt opgezegd.

Enkele belangrijke regelingen en begrippen waar mee u te maken kan krijgen op een rij:

Dekking

Het standpunt van de verzekeraar of het geschil wat u heeft aangemeld bij uw verzekeraar ook verzekerd is. Voorbeeld: voor een echtscheiding kunt u zich bij de meeste verzekeraars niet verzekeren. Vaak is het ook verzekeren voor een burengeschil een aanvullende verzekering. Let u daarom goed op bij het afsluiten van de verzekering waarvoor u zich verzekert. Via de consumentenbond kunt u rechtsbijstandverzekeringen met elkaar vergelijken. Let u extra op welk bedrag u krijgt uitgekeerd als u moet procederen bij de kantonrechter. De meeste rechtzaken: consument, arbeid en huur en bedragen tot € 25.000,- worden door de kantonrechter behandeld. Klikt u op het logo van de consumentenbond om verzekeraars met elkaar te vergelijken.

Haalbaarheid/ geschillenregeling

Nadat de dekking is vastgesteld gaan medewerkers van de afdeling Rechtshulp beoordelen of de zaak 'haalbaar' is. Dat betekent dat u voldoende kans van slagen heeft als u de zaak bij de rechter zou voorleggen. De medewerker van de verzekeraar dient daarvoor een brief te maken met een verwijzing naar de wet, jurisprudentie en/of literatuur over het geschil. Soms schat de medewerker vanwege onervarenheid of tijdsdruk de zaak verkeerd in. U kunt dan voor de zekerheid een beroep doen op de geschillenregeling. Hierdoor zal een externe onafhankelijke advocaat beoordelen of de medewerker uw zaak goed heeft ingeschat. Bij die geschillenregeling dient de verzekeraar haar standpunt te onderbouwen. Het stellen van vragen aan de bindend adviseur is niet afdoende.

Afkoop 

Het recht van uw verzekeraar om u schadeloos te stellen in plaats van het behandelen van een zaak of het aangaan van een rechtzaak. Voorbeeld: u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding van € 2.500,-, de verzekeraar biedt echter € 1.000,-. Moet u op dit aanbod ingaan? JuristBrabant.nl kan u hierover adviseren.

Klachtenregeling

Wanneer u over de haalbaarheid van de zaak wel met elkaar eens bent maar niet over de dekking, wijze en/of tempo waarop de medewerker uw zaak behartigd dan kunt u daarover een klacht indienen. Wanneer u het ook niet met het klachtenbureau van de verzekeraar eens bent kunt u uw geschil ook voorleggen aan het Kifid. Het Kifid is een onafhankelijk toezichthouder op de verzekeraars in Nederland. Klikt u op het logo van het Kifid om meer te lezen over hen.

Beroepsfout/ zorgplicht rechtsbijstandverzekeraar

Een rechtsbijstandverzekeraar dient zorgvuldig te werken. De verzekeraar dient u te wijzen op risico's. Een belangrijk voorbeeld daarvan is wanneer uw vordering dreigt te verjaren. De verzekeraar dient voordat hij een dossier sluit u op die risico's te wijzen. Doet zij dat niet dan kan de verzekeraar aansprakelijk zijn, blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad.

Netwerk advocaat

Dit is een advocatenkantoor waarmee de verzekeraar vaste prijsafspraken heeft gemaakt. Vaak wordt u als opdrachtgever/verzekerde niet verteld hoeveel uren en welk uurtarief de verzekeraar aan de advocaat wil vergoeden voor de behandeling van de zaak. Vaak de netwerkadvocaat de verhouding met de verzekeraar goed houden, echter uw belang dient voor te gaan. U kunt de zaak nalezen door hier te klikken. 

Over het functioneren van rechtsbijstandsverzekeraars kunt u hier nog meer lezen. Heeft u ook een probleem met een rechtsbijstandverzekering? Neem dan vrijblijvend contact op met JuristBrabant.nl.

JuristBrabant.nl maakt de volgende websites mogelijk: KlachtArag.nl, KlachtDas.nl, KlachtKlaverblad.nlKlachtSAR.nl (Achmea), KlachtSRK.nl en KlachtSUR.nl (Univé).

Bron: Prg 2022/100 update: 28-04-2022

Arag
achmea2
DAS1
klaverblad_198x58
surlogo
SRK2
bottom of page